Kom bij – logo
Kom bij – logo
 
Uit school gaat Petra naar opa Daan die alleen woont
Staat Petra er alleen voor?
Kom-bij mantelzorger
Kom bij
 
PG

Voor mantelzorgers

Wij krijgen allemaal vroeg of laat in ons leven te maken met (soms langdurige) zorg voor een ander. Een ouder met een geestelijke of lichamelijke aandoening, een partner die een ernstige ziekte krijgt, een kind dat gehandicapt is of een depressieve vriend. In al die gevallen wil je er zijn voor die ander. Alleen, hoe doe je dat? Er zijn nog zoveel andere zaken die aandacht vragen. Je werk, je gezin. Hoe combineer je al die taken en zorg je ook nog goed voor jezelf?

Je bent als mantelzorger geen beroepsmatige zorgverlener. Je zorgt goed voor de ander, je regelt en organiseert en dan merk je de signalen van overbelasting vaak (te) laat op.

Overbelasting van mantelzorgers

Omdat er zoveel van je gevraagd wordt, zet je door en voel je hoe je steeds meer moeite moet doen om alles geregeld te krijgen. Je krijgt niet alles meer af, slaapt slecht en de druk die je ervaart neemt toe. Je krijgt het gevoel alles gehaast te doen. Voor pauzes neem je ook te weinig tijd of je slaat ze helemaal over. Vrijetijdsbesteding? Vrienden? Mensen moeten maar even niet iets van je vragen, het kan er echt niet bij. Je wilt graag anders, maar hoe?

 

En heel belangrijk: voel jezelf niet zwak wanneer het je te zwaar wordt of je het niet meer aankunt. Juist mensen die hoge eisen stellen aan zichzelf en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben, zijn vaak de mensen die te maken krijgen met een burn-out. Wanneer je dit ervaart, ben je te lang doorgegaan. De vermoeidheid gaat over in uitputting en zelfs gewone dagelijkse dingen doen kost energie. Rust en tijd alleen zijn dan niet meer voldoende voor herstel. Hulp, behandeling en verandering zijn nodig.

Gezond zorgen betekent: veranderen wat je kunt veranderen en loslaten waar je geen invloed op hebt. Want het worstelen met een situatie die je niet kunt veranderen, leidt tot stress en frustratie. Leer accepteren en kijk wat je wel kunt veranderen.

Kom-Bij staat stil bij de mantelzorger

 

Kom-Bij – Marijke van der Veen – 06 27132458 – marijke@kom-bij.nl