Kom bij – logo
Kom bij – logo
 
Iris regelt veel voor haar moeder Diny.
Is er ook wat geregeld voor Iris?
Kom-bij mantelzorger
Kom bij
 
PG

Voor bedrijven

Sta stil bij de mantelzorger in je bedrijf!

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers de impact van mantelzorg door hun werknemers onderschatten. Mantelzorgbewust personeelsbeleid voorkomt dat je bedrijf kwetsbaar wordt.

Ook in jouw bedrijf komt ziekteverzuim voor. Heb je je wel eens afgevraagd of dit veroorzaakt wordt door werknemers die zorg en arbeid combineren? En als dat zo is, weet je dan wat de mogelijkheden zijn om die werkende mantelzorger te ondersteunen om zo het verzuim te verminderen of te voorkomen?

De participatiesamenleving heeft ook effect op jouw organisatie

Wanneer de veelgenoemde participatiesamenleving nóg verder vorm krijgt, kunnen mantelzorgers in bedrijven daar weleens de dupe van worden. Wanneer ze nóg meer taken erbij krijgen, kan ook het (betaalde) werk in de knel komen.

Werk en mantelzorg!

In Nederland verlenen ruim 750.000 werknemers voor langere tijd mantelzorg. Dat is één op de acht werknemers en dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen. In de zorgsector is dit aantal met één op de vier werknemers zelfs veel hoger. Bijna de helft van de mantelzorgers vindt het zwaar om werk en mantelzorg goed te combineren. Dit spanningsveld kan leiden tot verzuim en zelfs uitval van je werknemers.

Stresspreventie van Kom-Bij is een effectieve methode om ziekteverzuim te voorkomen. De bron van dit verzuim kan in de werksfeer, maar ook in de privésituatie liggen. Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker is essentieel bij het vinden van een oplossing en het terugdringen van het ziekteverzuim. Preventie is daarom een belangrijk doel van coaching. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend preventief traject.

Preventieve ondersteuning levert de volgende voordelen op:

Professionele begeleiding

Begeleiding van Kom-Bij is een vorm van individuele psychosociale begeleiding. Het bevordert op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de cliënt.

Kom-Bij ondersteunt en begeleidt personen bij situaties in hun werk die zij als belastend ervaren. Kom-Bij helpt cliënten om de situatie waarmee zij zitten inzichtelijk te maken en leert hen beter omgaan met de bestaande problemen.

Vertrouwen is een essentiële voorwaarde voor de begeleiding. De coach is gebonden aan een ethische code die haar verplicht het besprokene onder haar beroepsgeheim te houden, ook wanneer het traject betaald wordt door een derde partij, zoals een werkgever, een reïntegratiebedrijf of een Arbo-dienst.

Duur en kosten

Duur en kosten van het traject zijn sterk afhankelijk van de vraag waarmee de cliënt zich meldt. Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de vijf en tien gesprekken van ca. één tot anderhalf uur. Kom-Bij stelt altijd vooraf een offerte op. Ook is het mogelijk een raamcontract op te stellen, waarbinnen alle medewerkers van je bedrijf bij mij terecht kunnen, als dat nodig is.

Sta stil bij de mantelzorger in je bedrijf!

 

Alba-academie logo mezzo klein
Aangesloten bij Nederlandse Orde van Beroepscoaches NOBCO.
EQA (European Quality Award) gecertificeerd.
Aangesloten bij de landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo.


Kom-Bij – Marijke van der Veen – 06 27132458 – marijke@kom-bij.nl