Kom bij – logo
Kom bij – logo
 
Mw Van Deursen woont met hulp van dochter Ingrid thuis.
Is er ook hulp voor Ingrid?
Kom-bij mantelzorger
Kom bij
 
PG

Tarief en vergoeding

Tarief

Ons kennismakingsgesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

Vergoeding van de kosten

Particulieren kunnen op verschillende manieren hun kosten voor een coachtraject (gedeeltelijk) vergoed krijgen. Als je zzp-er bent of iemand met een bedrijf, kun je de coachingkosten opvoeren als bedrijfskosten.

Via je werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget voor de medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Daarbij wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

VPGB

Mensen met een persoonsgebonden budget kunnen deze kosten via het PGB vergoed krijgen. Voor meer informatie en de voorwaarden voor een PGB kun je terecht op de site van de belangenvereniging Per SaldoPGB.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten, inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de ziektekostenverzekering

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en wordt daardoor niet altijd (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten erkennen van effectieve coaching en deze vergoeden in de aanvullende verzekeringspakketten. Wij adviseren je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coaching traject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV

 

Kom-Bij – Marijke van der Veen – 06 27132458 – marijke@kom-bij.nl